Dagbesteding

Tierelantuintje Dagbesteding biedt een plek aan (jong) volwassenen met een beperking. Zij is gevestigd op de locatie Tierelanthuis en deelt deze locatie samen met Tierelantuintje Wonen.

Ieder mens is uniek en kan uitblinken in zijn of haar mogelijkheden. Ons team kijkt naar ieders talent, naar vaardigheden die uitgebreid en/of aangeleerd kunnen worden, naar interesse en beleving. Deze bepalen mede de keuze van het kunstzinnige en creatieve aanbod. We werken van binnenuit: de cliënt kan zelf kiezen wat hij/zij wil gaan doen, uiteraard binnen de gegeven kaders. We geven veel aandacht aan onze cliënten en benadrukken waar ze goed in zijn. Zo werken we gericht naar successen toe.

Cliënten krijgen zo meer zelfvertrouwen, hun eigenwaarde groeit en ze komen in hun eigen kracht te staan. Op deze manier verwerft een cliënt een plaats in de maatschappij.

Tierelantuintje Dagbesteding beperkt zich niet tot één specifieke doelgroep maar biedt integrale hulp aan meerdere doelgroepen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat cliënten elkaar kunnen helpen en versterken. Iedereen draagt naar vermogen bij aan het welzijn van de ander. De organisatie staat open voor een ieder die gebruik wil maken van onze zorg, ongeacht hun achtergrond en identiteit.

Tierelantuintje Dagbesteding werkt in kleine groepen. Deze groepen bestaan uit vijf tot acht cliënten. We werken overzichtelijk en volgens een duidelijke structuur. Door de kleinschaligheid en de gekozen werkwijze, kunnen we een beschermde omgeving, rust en geborgenheid bieden en waarborgen.