Terug naar It West

Vanaf woensdag 3 juni gaat Tierelantuintje de dagbesteding weer rustig aan opstarten.

Dit gaan wij doen in het atelier aan It West, terug naar onze oude en vertrouwde plek.

Onze locatie aan de Great haersmawei in Oudega is overgenomen door een andere zorgaanbieder.

Zij gaan daar de afdeling wonen voortzetten.