Wonen

Naast Tierelantuintje Dagbesteding, biedt onze organisatie zorg vanuit Wonen.

Tierelantuintje Wonen biedt een woonplek aan (jong) volwassenen met een beperking. Zij is gevestigd op de locatie Tierelanthuis en deelt deze locatie samen met Tierelantuintje Dagbesteding.

In 2018 zijn we gestart met Tierelantuintje Wonen. Een oude voormalige school werd omgetoverd naar een locatie waar ruimte is voor dagbesteding en waar acht appartementen werden ingericht.

Per 1 mei 2018 konden we de eerste bewoners verwelkomen. Een mooi proces om mee te maken. In aanloop naar de acht appartementen, is er regelmatig gesproken met ouders/ wettelijk vertegenwoordigers van potentiele bewoners, over de wensen en behoeften die er leven ten aanzien van de appartementen, maar ook ten aanzien van het beleid wat aangepast wordt op het nieuwe aanbod.

De acht appartementen bieden een woonplek voor 8 bewoners.
Net zoals Tierelantuintje Dagbesteding, beperkt Tierelantuintje Wonen zich ook niet tot één specifieke doelgroep maar biedt integrale hulp aan meerdere doelgroepen. Op die manier werken we toe naar een thuis voor een ieder die gebruik wil maken van onze zorg, ongeacht hun leeftijd, achtergrond en identiteit.

Tierelantuintje Wonen heeft ten doel dat bewoners zich geheel thuis voelen. Zij kunnen genieten van de eigen woon-unit en daarnaast elkaars gezelschap opzoeken in de gezamenlijke ruimtes. Er wordt 24 uurs zorg geboden, het gehele jaar rond. Er wordt onder andere gezamenlijk gekookt en gegeten. Daarnaast wordt op maat gekeken naar het begeleidingsplan, de wensen en behoeften van de bewoners voor deelname aan activiteiten en het werken aan doelstellingen.